Sarachat Energi Logo

Fima:
Adresse:


Telefon:
Indehaver:

CVR nr.:
Bank konto:

Home page:
E-mail:

Sarachat Energi
Assensvej 138
DK-5771 Stenstrup

+45 4213 1830 / +45 622 633 30
Yupaporn Sarachat Davidsen

3363 5303
Danske bank 3224 - 322 454 8508

www.sarachat.dk
Energi@sarachat.dk
Forside
Beregning af anlæg
Solcelle
Paneler
Inverter
Tracker
Priser
Referencer

Beregning af et anlæg:

Reglerne for opsætning af "små" anlæg der leverer energi til egenforsyning og el-nettet er begrænset til 6,0 kW = 6.000 W efter nettoafregningsprincippet.

Det vil sige at man må installere et solcelleanlæg eller en vindmølle der maksimalt giver en effekt på 6,0 kW i timen. 6,0 kW i én time er lig med 6,0 kWh. Reglerne giver også andre begrænsninger. Der må maksimalt leveres 16 Amp per fase.

Du må gerne lave en masse strøm om sommeren og så bruge det om vinteren. Du bruger på denne måde el-nettet som et stort batteri.

Nettoafregningsprincippet siger følgende: hvis du opsætter et anlæg der producerer mindre end eller optil den mængde strøm du bruger i forvejen får du samme pris per kWh som du giver for strømmen. Den typiske pris er lige nu 2,50 -3.00 kr./kWh. Hvis du producerer mere end det du bruger får du ”kun” 60 øre/kWh de første 10 år og derefter 40 øre/kWh. Der er derfor god grund til at dimensionere anlægget så det passer til dit forbrug.

De fleste bruger mellem 3.500 kWh til 6.000 kWh per år. Husstande der har el-varme eller har fået installeret varmepumpe bruger dog ofte langt mere. 

Vore Solcelle paneler har en maksimal effekt på 315 W per panel ved en temperatur på 25°C.

Der er flere forskellige metoder til beregning af det der er muligt at høste fra solen.Metode 3: Den vi bruger i dag hvis panelerne ligger mod syd i 30 - 45° hældning:  

Et panel med en makximal effekt på 315 W kan leverer 315 kWh per år:

1 m² giver så 162 kWh. Et panel er på 1,94 m² og denne beregning giver derfor 315 kWh/år per panel.

Du kan altså dividerer dit strømforbrug i kWh med 315 kWh og få det antal paneler du skal bruge. 

Eksempel: et strømforbrug på 3.780 kWh / 315 kWh = 12 paneler.


En tracker øger produktionen med 42 % fordi den følger solen hele dagen.
Et vandspejl eller rustfrie refektore under solcellerne kan øge produktion med 20%. 

Hvordan så når vi ikke kan ramme syd?

Produktion i forhold til retning

Hvad kan man forvente hvis man ikke ligger mod syd og hvad kan man gøre:

Typisk produktion i forhold til retning

Et panel mod øst når sin maksimale produktion omkring kl. 10, et panel mod syd omkring kl. 13.00 og et panel mod vest omkring kl. 16.00

Helt mod øst kan man ikke forvente mere end 72 % af den ydelse der er mod syd - hvis man har både mod øst og vest kan man nå op på 144 % (med 2 paneler) som et panel yder mod syd.

Med de invertere vi bruger kan det altså lade sig gøre at få en god produktion på - selv på en mindre inverter:

Et anlæg med 20 paneler mod syd kan lave 6.300 kWh per år med en 6.0 kW inveter.

Et anlæg med 14 paneler mod øst og 14 paneler mod vest kan lave 2 x 3.175 = 6.350 kWh per år med en 6.0 kW inverter. Anlægget vil stadig have maksimum produktion omkring kl. 13.00 hvor der tages fra begge sider af taget. Anlægget koster naturligvis mere da der 28 paneler i alt. 

Metode 1: Den samlede mængde energi der rammer 1 m² sydvendt tag i 45° i Danmark er målt til 1.200 kWh per år. Det vil sige at man kan regne med at:  1 m² * 1.200 * 16,4 % (panelets virkningsgrad) = 196,8 kWh/år. Et panel er på 1,94 m² og denne beregning giver derfor 382  kWh/år per panel.

Metode 2: Denne metode bygger på tal fra DMI som har opgjort antallet af solskinstimer til 1.700 timer på fuld kraft (gennemsnit af de sidste 20 år).1.700 timer * 315 W / 1000 = 535 kWh/år per panel. Denne metode er alt for optimistisk.